OBAVEŠTENJE O USLOVIMA PRODAJE NA DALJINU

OBAVEŠTENJE O USLOVIMA PRODAJE NA DALJINU

1. Enel Doo, Bajči Žilinskog 11, Matični broj 08707669, PIB 101709238 21000 Novi Sad

Reklamacije i informacije možete podneti telefonom 0645926733 ili na e-mail: [email protected] (u daljem teksu prodavac)

2. Osnovna obeležja robe su istaknuta u detaljnom pregledu artikla, kao i prodajna cena. Prikazana je prodajna cena koju prodavac naplaćuje za poručeni artikla. Pored cene artikla postoje i troškove dostave. Prodavac će poslati robu sa kurirskom službom sa kojom ima potpisan Ugovor. Prodavca će prilikom telefonske potvrde porudžbine saopštiti usmeno kupcu koliko će iznositi troškove dostave.

3. Plaćanje je moguće uplatom na račun ili plaćanje pouzećem. U slučaju plaćanja preko računa potrebno je to naznačiti prilikom slanja porudžbine. Ukoliko se plaća pouzećem, dolaskom kurirske službe plaćate iznos porudžbine i transportnih troškova u gotovini.

4. U roku od 1 radnog dana od slanja porudžbine, prodavaca potvruđuje porudžbinu i saopštava troškove dostave. Roba se šalje najkasnije u roku do 7 radnih dana.

5. Zakonom o zaštiti potrošača prodavac je odogovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca prodavac je obavezan da izda garantni list dobavljača. Prodavac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje i otklanjanje nesaobraznosti iste.

6. Kod prodaje polovne robe, označene kao OUTLET prodavac odgovara za nesaobraznost u roku koji ne može biti kraći od 12 meseci. Period saobraznosti artikla koji je po karakteru potrošan može biti kraći od 24 meseca. Delovi artikla koji su upotrebom skloni trošenju i habanju takođe imaju rok kraći od 24 meseca. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

7. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Prodavca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu. Takođe, ovo pravo se gubi i u slučaju da kupac ili neovlašćeno lice otvara, prepravlja ili popravlja uređaj.

8. Kao potrošač imate pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Pravo na jednostrani raskid ugovora možete ostvariti u roku od 14 dana od dana prijema robe. Pravo ostvarujete tako što ćete obavestiti prodavca o nastojanju odustanka od ugovora, telefonom, mailom ili poštom. Obaveštenje mora da sadrži obrazac o odustanku od ugovora, koji možete skinuti sa našeg sajta klikom na link. Nakon toga potrebno je kompletnu pošiljku sa pratećom dokumentacijom, ambalažom, uz račun dostaviti nazad prodavcu. Troškovi povrata u ovom slučaju su na kupcu.

9. Prodavac se obavezuje da će u roku od 14 dana od prijema obrasca o odustanku izvršiti povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke. Prodavac zadržava pravo da ne vrati celokupan iznos kupcu ukoliko je uređaju umanjena vrednost kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

10. Roba kod koje je primećen nedostatak ili nepravilnost u radu se vraća prodavcu. Kupac je potrebno da popuni reklamacioni list i da ga zajedno sa robom vrati prodavcu. Pored reklamacionog lista i uređaja potrebno je priložiti račun. Ambalaža nije preduslov da bi ste ostvarili pravo reklamacije, ali je poželjno da se roba vraća u bezbednom pakovanju kako se ne bi oštetila prilikom transporta.

11. Roba kod koja je predmet reklamacije ili roba od koje želi da se odustane od kupovine vraća se nazad prodavcu. Prodavac ima rok od 8 dana od prijema robe da vas obavesti o stanju artikla, predlogu za rešavanje reklamacije i roku za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 30 dana.

12. Na osnovu nalaza ovlašćenih lica iz ovlašćenog servisa prodavac predlaže rešenje kupcu. U slučaju da je reklamacija opravdana, otklanjanje neosaobraznosti će biti na račun prodavca. Međutim, ukoliko je nesaobraznost postupila pod uticajem kupca ili vremenskih neprilika i prirodnih nepogoda, kupac će dobiti predlog za otklanjanje o trošku kupca.

13. Ukoliko je reklamirani uređaj vraćen u roku od 6 meseci od prodaje kupac ima pravo izbora između popravke, zamene ili povrata novca, ukoliko je u pitanju fabrički nedostatak.

14. Ukoliko se uređaj vraća treći put na popravku, u roku za saobraznost, kupac takođe ima pravo izbora između popravke, zamene i povrata novca, ukoliko je u pitanju bio fabrički nedostatak. Kupac nema pravo izbora iz ovog člana ako je u nekom od prethodnih reklamacionih povrata odabrao popravku proizvoda, a da je u pitanju fabrički nedostatak. Kupac takođe nema pravo izbora ako je u jednom od prethodnih slučaja kvar prouzrokovan kupčevim korišćenjem i upotrebom.

15. Troškovi slanja reklamiranje robe prodavcu nazad idu na račun prodavca. Ukoliko je reklamacija opravdana, nakon servisa dostava će biti na račun prodavca. Ukoliko je reklamacija nastala delovanjem kupca, povrat kupcu će biti na njegov račun.

16. Enel Doo ima potpisan ugovor sa kurirskom službom „D express“. Telefon za poziv kurira za preuzimanje robe je 011/331-33-33 U slučaju reklamacije potrebno je poslati robu „D expressom“ uz poziv na naš ugovorni broj kod kurirske službe UK14543 i naznaku da primalac (tj Enel doo) plaća pošiljku virmanski. Postoji mogućnost da se pošiljka vrati pošiljaocu kao neisporučena ako nisu navedeni svi podaci.

REKLAMACIONI PRAVILNIK

Član 1.

Ovim pravilnikom Prodavac uređuje uslove i postupak rešavanja reklamacije potrošača zbog nedostatka na kupljenom proizvodu putem sajta www.enelled.rs

Član 2.

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostatka koji su nastali u roku od 2 godine od dana kupovine.
Pojedini proizvodi koji se prodaju kao OUTLET imaju rok 1 godinu.
Istekom roka kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 3.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti e-mailom na [email protected] ili poštom odnosno licno na adresu Enel doo, Bajci Zilinskog 11, 21000 Novi Sad.
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
1. U reklamacionom listu navesti razloge reklamacije i željeni način za rešavanje;
2. Proizvod koji reklamira je potrebno da bude u pakovanju sigurnom za transport, ne snosimo odgovornost za eventualna ostecenja nastala prilikom transporta;
3. Dostavi kopiju računa

Član 4.

Kupac nema pravo na prigovor ukoliko je:
– propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 2. ovog pravilnika;
– nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
– kvar na proizvodu nastao usled elementarnih nepogoda ili variranja u električnoj mreži.

Član 5.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 30 dana.

Član 6.

Ukoliko prodavac i objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede novi rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost kupca. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.