ENEL doo za trgovinu, proizvodnj i usluge

21000 Novi Sad, Bajči Žilinskog 11, tel/fax:021 557376

 Matični broj: 08707669, PIB: 101709238, PDV broj: 132664116

 E-mail: prodavnica@enelled.rs